Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BYT và Thông tư 28/2016/BYT-BYT BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Khám bệnh nghề nghiệp tại Bình Dương

  Để đảm bảo công tác quản lý Y tế lao động tại Bình Dương doanh nghiệp cần thực hiện: - Khám sức khỏe định kỳ...

Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Quy trình khám sức khỏe Quy trình khám bệnh nghề nghiệp 1. Hằng năm, người sử dụng...

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Ý nghĩa của vấn đề - Một trong những vấn đề nhằm khống chế, phòng chống bệnh nghề nghiệp...

Chúc mừng năm mới 2019

Thư cảm ơn và Chúc Tết Khách hàng, Đối tác xuân Kỷ Hợi 2019 Thư Cảm ơn và Chúc Tết của Phòng Khám Đa Khoa...

Danh sách đơn vị được khám bệnh nghề nghiệp 2018

Danh sách phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp được cấp phép theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, cập nhật ngày 12/10/2018 Đường dẫn: http://moh.gov.vn/LegalDoc/Pages/KetQuaThuTucHC.aspx?ItemID=1023 http://moh.gov.vn/sharepoint/LegalDoc/Lists/PublicServiceResult/Attachments/1023/Danh%20s%C3%A1ch%20PK%20BNN.pdf

Khám bệnh nghề nghiệp

Việc tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp mang lại “lợi ích ghép” cho cả doanh nghiệp và...

Hướng dẫn quản lý VSLĐ và sức khỏe người lao động

QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG Điều 1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động Nội dung quản...

Khám bệnh nghề nghiệp, khám tầm soát bệnh nghề nghiệp

Việc tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp mang lại “lợi ích ghép” cho cả doanh nghiệp và...