Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

0
422

Ngày 21/11/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1262/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:

Cong-van-va-danh-sach

http://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2017/10/Cong-van-va-danh-sach.pdf

 

DUOI