Khám bệnh nghề nghiệp tại Bình Dương

0
801

 

Để đảm bảo công tác quản lý Y tế lao động tại Bình Dương doanh nghiệp cần thực hiện:

– Khám sức khỏe định kỳ theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT
– Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BYT và Thông tư 28/2016/BYT-BYT
– Huấn luyện sơ cấp cứu theo Thông tư 19/2016/TT-BYT
– Huấn luyện An toàn lao động quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP
– Quan trắc môi trường lao động quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP
– Khám sức khỏe bố trí trước khi làm việc quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BYT
– Lập hồ sơ quản lý bệnh tật người lao động quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT
– Bố trí cán bộ y tế theo quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP
– Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP
– Báo cáo công tác y tế lao động theo mẫu phụ lục quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT

DUOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here