Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

0
535

Quy trình khám sức khỏe

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp

1. Hằng
năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho
người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người
khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám
sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

2. Khi
khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ phải được khám
chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các
yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

3. Người
sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm
việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe,
tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám
định mức suy giảm khả năng lao động.

4. Người
sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện bệnh
nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên
môn kỹ thuật.

5. Người
sử dụng lao động đưa người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp đến cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để điều trị theo phác
đồ điều trị bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

6. Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

Nguồn Nghị định 84_2015_QH13_281961 – LUAT ATVSLD

DUOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here