Home Tags Kham benh nghe nghiep

Tag: kham benh nghe nghiep

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BYT và Thông tư 28/2016/BYT-BYT BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Khám bệnh nghề nghiệp

Việc tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp mang lại “lợi ích ghép” cho cả doanh nghiệp và...

Khám bệnh nghề nghiệp, khám tầm soát bệnh nghề nghiệp

Việc tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp mang lại “lợi ích ghép” cho cả doanh nghiệp và...

HƯỚNG DẪN KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP

  NỘI DUNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP TRONG DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư...

THÔNG TƯ 28/2016/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS