BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Khám bệnh nghề nghiệp, khám tầm soát bệnh nghề nghiệp

Việc tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp mang lại “lợi ích ghép” cho cả doanh nghiệp và...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

44/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN...

Chương IV HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Mục 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Điều 33. điều kiện của...

26/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm...

SỨC KHỎE MỖI NGÀY

VACCIN

MIỄN PHÍ TIÊM VACCINE PHÒNG COVID- 19 TẠI PHÒNG KHÁM ĐA...

Các trường hợp tử vong do COVID-19 chiếm khoảng 80% không tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc không tiêm đủ mũi, phần lớn các ca...

Liên hệ dịch vụ

Tên của bạn

Email của bạn

Chọn phòng khám


Chọn ngày yêu cầu


TRANG LIÊN KẾT

video

DỊCH VỤ – KHUYẾN MÃI – CHIÊU SINH